Σπρέϊ δοκιμής ανιχνευτών καπνού tester θερμικών ανιχνευτών , εξαερωτές σπρέϊ καπνού, εξωλκείς ανιχνευτών, κοντάρια για ύψος έως 9μ.

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα για την No Climb Products
Καρυδόπουλος Αθανάσιος
.

© 2002
Atweb